e-bog Breve fra og til Holger Drachmann: 1894-1908 Holger Drachmann FB2

Holger Drachmanns brevveksling med store tænkere fra samtiden er af unik betydning for forståelsen af litteraturen og tidens udvikling. Værket giver et interessant billede af de tanker og overvejelser, der lå bag både lavpraktiske og kunstneriske overvejelser.Holger Drachmann, 1846-1908, dansk maler og forfatter med et yderst omfattende og alsidigt virke, som blev til i sammenhæng med et rastløst og broget livsforløb, der ofte bragte ham i offentlighedens søgelys. Ud over diverse litterære værker talte produktionen både teaterstykker og journalistik, illustrationer og malerier. Blandt andet malede og illustrerede Holger Drachmann sine egne bøger. Han betragtedes med sin tendens til at sætte aktuelle problemer på dagsordenen og med sit umiddelbare talent som en af Det Moderne Gennembruds ledende mænd. Dog karakteriserede den samtidige Georg Brandes med en slet skjult kritik Drachmanns litterære arbejde som flyvesandsagtige

  • Navn: Breve fra og til Holger Drachmann: 1894-1908
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Holger Drachmann
  • Sprog: Dansk